Fjernvarme

Distanser til fjernvarmerør/isolerte rør

  • Holder innerrør sentrert
  • Stor styrke – mindre kollaps
  • Miljøvennlig plast
  • Spor for kabel
  • Vi leverer flere dimensjoner og høyder.

Ta kontakt for mer informasjon ([email protected]).