Styret

Ivar S. Alsaker, Styreleder
Ivar S. Alsaker er i dag en aktiv investor. Han var i perioden 1990 til 2008 eier og konsernsjef av Cargo Partner AS. Selskapet ble solgt i 2008. Ivar S. Alsaker har tidligere vært administrerende direktør i Seabourne Shipping Scandinavia AB, Seabourne Shipping Norway AS, Autotransit AS og Wilh. Wilhelmsen Services AS. Han har lang internasjonal styreerfaring og har hatt verv som styreleder eller styremedlem i mer enn 30 selskaper. Ivar S. Alsaker eier 50 % av Lycro Holding AS gjennom sitt selskap ISA Invest AS.
Morten Theodor Sandaas, Styremedlem
Morten Th. Sandaas er administrerende direktør i LYCRO Holding AS og konsernsjef i LYCRO Konsernet. Han var i perioden 2011 til 2013 finansdirektør i JEBO Industrier AS og ansvarlig for Jebo Industrier AS sitt aktive eierskap i LYCRO AS. Han jobbet i perioden 2007 – 2011 hos SEB Enskilda Corporate Finance. Morten er styreleder i MTS Holding AS, samt styremedlem i LYCRO Holding AS, LYCRO AS og Nopla AS. Han har tidligere vært styremedlem i Jebo AS og Jebo Industrier AS. Morten har en MSc. i finans og strategisk ledelse fra Handelshøyskolen i København og en BSc. i finans og økonomi fra Universität Zürich. Morten Th. Sandaas eier 50% av Lycro Holding AS gjennom sitt selskap MTS Holding AS.
Tore Lindgjerdet, Styremedlem
Tore er en del av Driftsteamet på LYCRO i Leksvik. Tore er de ansattes representant i styret siden 2019.
Ulf Rinnan, Styremedlem
Ulf er deleier og er Salgssjef i Nopla, datterselskapet til Lycro AS.