Miljø

Miljøpolitikk

Lycros visjon sier bl.a. at vi eksisterer for å hjelpe våre kunder til bedre lønnsomhet. Dette innebærer at vi til enhver tid leverer produkter som oppfyller Norske, og der hvor det kreves, også internasjonale miljøkrav, og at disse er produsert på en måte som ivaretar myndighetenes miljøkrav med hensyn til ytre miljø og ansattes helse og sikkerhet.

Bedriften skal være lærevillig, forandringsvillig, og forpliktet til kontinuerlig å redusere belastningen våre produkter representerer på det ytre miljø. Vi skal dessuten forebygge forurensning av det ytre miljø. Dette innebærer bl.a. at vi skal søke å påvirke våre kunder til å velge minst mulig miljøbelastende plastråstoffer i de produktene vi produserer for dem, og at vi skal produsere våre maskiner, og annet utstyr slik at dette har lang levetid, høy kvalitet og i sin levetid forbruke minst mulig energi og andre resurser.

LYCRO skal sette seg forbedringsmål for reduksjon av miljøbelastning, og systematisk følge opp disse målsetningene. Vår miljøpolitikk skal jevnlig revideres og holde ved like, og skal være kommunisert til alle bedriftens ansatte.

 

LYCRO er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.

 

 Lycro er medlem av Grønt Punkt.