Miljø

Miljøpolitikk

HOVEDMÅL:

  • Vår virksomhet og aktiviteter skal alltid ha som mål å belaste både det indre og ytre miljø minst mulig.
  • Vi skal produsere på en mest mulig effektiv måte uten unødig belastning av miljøet.
  • Avfall skal i størst mulig grad gjenvinnes, eller behandles på en miljømessig god måte.
  • Råstoff fra brukte produkter brukes på nytt så langt det er mulig.

POLICY:

Bedriften skal være bevisst hvilken miljøpåvirkning virksomhetens aktiviteter, tjenester og produkter medfører, og jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid.

Vi skal:

  • Minimum tilfredsstille myndighetens miljøkrav
  • Gjøre gode, miljøvennlige valg i gjennomføring av våre prosesser
  • Velge ressurser som medfører minst mulig negativ miljøpåvirkning
  • Kommunisere miljøpolitikken i organisasjonen og være tilgjengelig for relevante interesseparter ved behov

LYCRO er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.

NS-EN ISO 14001 Miljø

 Lycro er medlem av Grønt Punkt.

Grønt Punkt Medlemsbevis 2020 Grønt Punkt Kontrollmedlemsbevis 2020