Kvalitet

I samarbeid med våre kunder, ønsker vi å levere produkter av høy kvalitet. Vi utfører kontroll av produserte deler. Dette er en del av vår ISO-9001 sertifisering.

HOVEDMÅL:

På kort og lang sikt sikres en god kvalitet og kundetilfredshet ved å levere produkter og tjenester i overensstemmelse med kundens forventninger, og i tråd med offentlige lover og forskrifter

POLICY:

  • Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på.
  • Kundens forventninger skal være styrende for Lycro på en positiv måte, og all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt.
  • Ledelsens skal jevnlig kommunisere kvalitetspolitikken overfor medarbeidere.
  • Gjennom målrettet tiltak innarbeidet i den daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid.

LYCRO er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Lycro NS-EN ISO 9001-2015

 

 

LYCRO leverer godkjent næringsmiddelemballasje i PE og PP, i henhold til emballasjekonvensjonen (EK-Sertifikat).

EK-sertifikat i PP nr. 2804 EK-sertifikat i PE nr. 2803