Kvalitet

I samarbeid med våre kunder, ønsker vi å levere produkter av høy kvalitet. Vi utfører kontroll av produserte deler. Dette er en del av vår ISO-9001 sertifisering.

LYCRO har som mål å tilby våre kunder produkter av høy kvalitet, produsert på den raskeste og mest kostnadseffektive måten.

En viktig forutsetning er å kartlegge kundenes behov, for å sikre at alle kvalitetsproblemer er godt kommunisert, både ovenfor våre kunder og våre egne ansatte.

LYCRO er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

 

 

 

 

 

 

LYCRO leverer godkjent næringsmiddelemballasje i henhold til emballasjekonvensjonen (EK-Sertifikat).