HMS politikk

LYCRO ønsker å være ledende på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

I nært samarbeide med våre ansatte søker vi å oppnå dette gjennom å ha kontinuerlig fokus på HMS.

Sammen ønsker vi å skape en bærekraftig, sikker og attraktiv arbeidsplass for alle ansatte, og på alle nivåer.

HMS-mål

  • Systematisk oppfølging av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.
  • Systematisk oppfølging av de sykemeldte, og gjennom et aktivt HMS-arbeide søke å redusere dette til et minimum.
  • Forebygge, og ha nulltoleranse for, arbeidsulykke ved bedriften.