En trivelig arbeidsplass

LYCRO er et inkluderende selskap, kjent for sitt gode arbeidsmiljø med kolleger som har omsorg for hverandre. Vår kultur er basert på gjensidig respekt og menneskelig verdi, der humor og dialog spiller en stor rolle i den daglige samhandlingen i vår organisasjon.

Vi på LYCRO forventer at alle ansatte viser initiativ og er pro-aktive, og samtidig bidrar til å gjøre LYCRO til en arbeidsplass med gode muligheter for utfordringer og til å trives. LYCRO praktiserer frihet innenfor gitte grenser, og forventer at alle ansatte viser seg  selv verdig denne friheten.