Smart Water Cluster

Lycro er en av bedriftene som er med i Smart Water Cluster. Smart Water Cluster (SWC) er en midtnorsk næringsklynge som utvikler løsninger for vannrensing og vannbehandling for et globalt marked. Klyngens fokusområde og konsept er knyttet til er gjenbruks- og gjenvinningsløsninger innen vann og avløp, for mindre, avgrensede områder, for eksempel boligfelt, høyhus, skip, hotellområder etc. […]