Organisasjonsendringer

Alvin Berg er ansatt som administrerende direktør i Lycro AS, og han startet allerede i stillingen 2. januar. Alvin vil primært konsentrere seg om virksomheten i Leksvik. Alvin har tidligere vært adm. dir. i Elsafe International AS og sist adm. dir. i CTM Lyng AS, og har en lang og bred erfaring innen industri. Morten […]

Lycro ekspanderer og flytter inn i ny fabrikk

Lycro ekspanderer og flytter inn i ny fabrikk. Vi seiler i medvind og omsetningen øker betydelig. På bakgrunn av dette så vil vi i løpet av de neste månedene flytte inn i ny fabrikk, noen hundre meter fra nåværende lokaler. I tillegg har vi kjøpt 4 nye maskiner, 180 tonn, 500 tonn, 700 tonn og 1000 […]

Lycro AS overtar Nopla AS

Lycro AS overtar Nopla AS Lycro AS overtar alle aksjene i Nopla AS og eierne av Nopla AS får eierinteresser i Lycro AS. Nopla AS er et trading- og distribusjonsselskap av plastprodukter med lager og kontor på Løten. Selskapet er særlig rettet mot produkter innen transport kasser, vareflyt og lager bokser. Nopla AS har en […]