LYCRO AS og NOPLA AS har fusjonert til LYCRO NOPLA AS

Informasjon til kunder og partnere vedrørende fusjon mellom Lycro AS og Nopla AS

Vi kan med glede meddele at fusjonen mellom Lycro AS og Nopla AS nå er godkjent og registrert i Brønnøysundregisteret. Dette betyr at vi nå er blitt ett selskap, med en felles organisasjon. Nå ser vi frem til å jobbe i fellesskap med alle våre kunder og skape gode kundeopplevelser.

Hva betyr dette for våre kunder og partnere?

For kunder og partnere betyr dette i praksis at du forholder deg til samme avtale som du har hatt med oss frem til nå, med akkurat de samme rettighetene i kundeforholdet. Det blir ingen endringer bortsett fra at kunder og partnere fra og med nå må forholde seg til et nytt selskapsnavn (Lycro Nopla AS) og (for tidligere Nopla kunder) et nytt organisasjonsnummer (919 970 707). Litt mer formelt er det følgende som nå har skjedd:

  • Alle avtaler som tidligere har vært gjort med Nopla AS blir automatisk og uforandret overført til det fusjonerte selskapet. For avtaler som tidligere har vært gjort med Lycro AS forblir alt uforandret, med unntak at av Lycro
    AS bytter navn til Lycro Nopla AS.
  • Selskapsnavnet vil formelt sett være Lycro Nopla AS.
  • Organisasjonsnummeret vil være 919 970 707. Det tidligere organisasjonsnummeret til Nopla AS er ikke lenger gyldig.

Kunder som har mottatt faktura fra Nopla AS med fakturadato før 31.12.2021, skal betale disse som vanlig. Fakturaer med fakturadato fra og med 1. januar 2022 skal betales til Lycro Nopla AS med organisasjonsnummer 919 970 707.
Riktig organisasjonsnummer og bankkonto vil framgå av fakturaene dere mottar fra oss.

Leverandører som skal utstede faktura til oss må rette denne til Lycro Nopla AS og org.nr. 919 970 707. Leverandører kan forholde seg til samme kontaktperson som før.

Har du spørsmål om hva dette betyr for ditt samarbeid med oss, tar du kontakt
med din kontaktperson i selskapet.

Vi gleder oss til å sette i gang arbeidet sammen og levere de aller beste og mest
relevante løsningene for kundene våre.

Vi ønsker alle våre kunder og partnere ett godt nytt år!
Hilsen alle oss i Lycro Nopla AS