Sikkerhetstiltak ifm Corona-viruset

VIKTIG MELDING:

Vi har innført flere hygiene og sikkerthetstiltak for å beskytte ansatte og alle andre.

Produksjon, salg og utsending av varer går som normalt, men med endrede rutiner.
Alt av mottak og utsendinger foregår på utsiden av fabrikken.

Henvendelser gjøres på telefon 74854700 (sentralbord) eller 91303720 (lager)

Bestillinger som før på [email protected]

Vi følger til enhver tid råd og føringer fra nasjonale helsemyndigheter.

Ønsker alle en god dag i en krevende tid, og ta vare på hverandre.