Organisasjonsendringer

Alvin Berg er ansatt som administrerende direktør i Lycro AS, og han startet allerede i stillingen 2. januar.
Alvin vil primært konsentrere seg om virksomheten i Leksvik.
Alvin har tidligere vært adm. dir. i Elsafe International AS og sist adm. dir. i CTM Lyng AS, og har en lang og bred erfaring innen industri.

Morten Sandaas vil konsentrere seg fremover om salg og kundekontakt, innkjøpsavtaler og finans.

Med dette har vi styrket vår ledelse som vi er sikre på vil være til glede og nytte for våre kunder.