LYCRO på K-messen i Tyskland

LYCRO deltar også denne gangen på verdens største bransjemesse for plastindustrien.

MSD_Banner_178_K2013_04_470x100_DE

Leif Skrøvseth, Kjell Olav Kleveland, Morten Th. Sandaas og Arnt Terje Aksnes klare til å ta imot messedeltagerne ved K-messen 2013

Leif Skrøvseth, Kjell Olav Kleveland, Morten Th. Sandaas og Arnt Terje Aksnes klare til å ta imot messedeltagerne ved K-messen 2013