Smart Water Cluster

Lycro er en av bedriftene som er med i Smart Water Cluster.

Smart Water Cluster (SWC) er en midtnorsk næringsklynge som utvikler løsninger for vannrensing og vannbehandling for et globalt marked. Klyngens fokusområde og konsept er knyttet til er gjenbruks- og gjenvinningsløsninger innen vann og avløp, for mindre, avgrensede områder, for eksempel boligfelt, høyhus, skip, hotellområder etc.

SWC består av virksomheter og underleverandører innenfor vannbehandlingssektoren. Klyngen samarbeider med regionale og nasjonale undervisnings- og FoU-aktører, interesseorganisasjoner, utviklingsselskap, relevante prosjekter og virkemiddelapparat.

SWC er organisert som et prosjekt i Arenaprogrammet. Arenaprogrammet er et nasjonalt klyngeutviklingsprogram administrert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. SWCs 3-årige Arenaprosjekt startet 1. november 2011, og er administrert av Leksvik Industriell Vekst AS (LIV).

For mer informasjon se her.